Art. III.90.

Er wordt een beroepsinstantie opgericht, samengesteld uit personeelsleden van de Vlaamse administratie of van de lokale overheden, die belast is met het behandelen van beroepen over:

1 de toegang tot bestuursdocumenten als vermeld in artikel II.48;

2 het hergebruik van overheidsinformatie als vermeld in artikel II.69.

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de beroepsinstantie.