Art. III.99. Een strategische adviesraad regelt zijn interne werking, met behoud van de toepassing van artikel III.103, 1, eerste lid, en kan ter voorbereiding van adviezen werkcommissies instellen.