Art. III.101. Een strategische adviesraad beschikt over een jaarlijkse toelage.