Art. IV.70.

In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid wordt punt 6 vervangen door wat volgt:

"6 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 .".