Art. IV.80. In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 opgeheven.