Art. IV.91. In artikel 13 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 1 opgeheven.