HOOFDSTUK 24.
Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Fonds Jongerenwelzijn" en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, geco÷rdineerd op 4 april 1990


Art. IV.95. Artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Fonds Jongerenwelzijn" en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, geco÷rdineerd op 4 april 1990, wordt opgeheven.

Art. IV.96. In artikel 14, ž 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en van het kaderdecreet" opgeheven.