Art. IV.96. In artikel 14, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en van het kaderdecreet" opgeheven.