Art. IV.107. In artikel 31, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en van het kaderdecreet" opgeheven.