Art. IV.119.

In artikel 10 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, gewijzigd bij het decreet van 20 april 2012, wordt de zinsnede "artikel 21, 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12, 1, van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 21, 2, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12, 2, van het Bestuursdecreet".