Art. IV.131. In artikel 254, eerste lid, van hetzelfde decreet vervangen bij het decreet van 7 december 2018, wordt de zinsnede "artikel 34, 1, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.115 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".