Art. IV.136.

Aan artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 het woord "kaderdecreet" wordt vervangen door het woord "Bestuursdecreet";

2 de zinsnede "artikel 6, 3, van het kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.6 van het Bestuursdecreet".