Art. IV.137. In artikel 16, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en van het kaderdecreet" opgeheven.