HOOFDSTUK 39.
Wijzigingen van het Mestdecreet van 22 december 2006


Art. IV.141.

In artikel 23, 6, eerste lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006, vervangen bij het decreet van 12 juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de zinsnede "hoofdstuk II Passieve Openbaarheid, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" wordt vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 de zinsnede "instanties als vermeld in artikel 4, 1, 2, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" wordt vervangen door de zinsnede "instanties van de Vlaamse overheid als vermeld in artikel I.3, 1, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".