HOOFDSTUK 44.
Wijzigingen van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers


Art. IV.156.

In artikel 2 van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 punt 1 wordt vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

2 in punt 2, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

3 in punt 4 wordt de zinsnede "artikel 2, 2, van het decreet van 18 juli 2003," vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 2, tweede lid, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.157.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 2, 1, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.93, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

2 het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

"De Raad heeft geen rechtspersoonlijkheid.";

3 in het derde lid wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 7, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.158.

In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt de zinsnede "artikel 4, 1, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 1, van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 4, 2, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 2, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

3 in paragraaf 3 wordt de zinsnede "artikel 4, 3, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 3, van het Bestuursdecreet";

4 in paragraaf 4 wordt de zinsnede "artikel 4, 4, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 4, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.159. In artikel 6, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 6, 1, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.96, 1, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.160.

In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 8, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.97, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 8, tweede lid, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.97, tweede lid, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.161.

In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "hoofdstuk IV van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.99 tot en met III.104 van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 11 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.99 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.162. In artikel 9, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, wordt de zinsnede "artikel 12 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.100 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.163. In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "de artikelen 13 en 14 van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.101 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.164. In artikel 11 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "is hoofdstuk V van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "zijn artikel III.105 en III.106 van het Bestuursdecreet".