Art. IV.158.

In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt de zinsnede "artikel 4, 1, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 1, van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 4, 2, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 2, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

3 in paragraaf 3 wordt de zinsnede "artikel 4, 3, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 3, van het Bestuursdecreet";

4 in paragraaf 4 wordt de zinsnede "artikel 4, 4, van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.94, 4, van het Bestuursdecreet".