Art. IV.168. Artikel 61 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.