HOOFDSTUK 47.
Wijzigingen van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer


Art. IV.184.

In artikel 2 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012 en 8 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 punt 10 wordt vervangen door wat volgt:

"10 instantie: een instantie van de Vlaamse overheid als vermeld in artikel I.3, 1, van het Bestuursdecreet van, een instantie van een lokale overheid als vermeld in artikel I.3, 5, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, een instelling met een publieke taak als vermeld in artikel I.3, 6, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 of een milieu-instantie als vermeld in artikel I.3, 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

2 punt 11 wordt vervangen door wat volgt:

"11 externe overheid: een instantie van een externe overheid als vermeld in artikel I.3, 8, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".