HOOFDSTUK 48.
Wijzigingen van het decreet van 21 november 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008


Art. IV.185.

In artikel 37 van het decreet van 21 november 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuurdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

2 in paragraaf 4 en paragraaf 5, 2, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".