HOOFDSTUK 71.
Wijzigingen van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013


Art. IV.232. In artikel II.273, 2, tweede lid, b), van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wordt de zinsnede "artikel 29, 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.5, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.233. In artikel II.277 van dezelfde Codex wordt de zinsnede "decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".