Art. IV.238.

In artikel 10, 3, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de zinsnede "artikel 22, 2, van het Kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.9, 2, van het Bestuursdecreet";

2 in punt 2 wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 15, 1, 4, van het Kaderdecreet" opgeheven;

3 in punt 4 wordt de zinsnede "artikel 12 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".