Art. IV.239.

Artikel 27 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 27. De eerste beheersovereenkomst zal worden afgesloten voor een termijn die eindigt uiterlijk negen maanden na de beŽdiging van de nieuwe Vlaamse Regering na algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement in 2019.".