HOOFDSTUK 76.
Wijzigingen van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex


Art. IV.250. In artikel 4, 1, 1, van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex wordt de zinsnede "als vermeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" opgeheven.

Art. IV.251. In artikel 16, 3, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "als vermeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" opgeheven.