HOOFDSTUK 78.
Wijzigingen van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid


Art. IV.253. In artikel 15, 1, eerste lid, van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".