HOOFDSTUK 81.
Wijzigingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017


Art. IV.257. In artikel 6, 2, van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt de zinsnede "kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "Bestuursdecreet van 7 december 2018".