Art. IV.257. In artikel 6, 2, van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt de zinsnede "kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "Bestuursdecreet van 7 december 2018".