Art. IV.262.

In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

"Conform artikel III.13 en III.49 van het Bestuursdecreet worden twee regeringscommissarissen aangesteld.".