HOOFDSTUK 83.
Wijzigingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur


Art. IV.266. In artikel 221, eerste lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur wordt de zinsnede "artikel 34, 1, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.115 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".

Art. IV.267. In artikel 285, 3, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".