HOOFDSTUK 87.
Inwerkingtreding


Art. IV.277.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van:

1 artikel II.7, II.19, II.22 en II.23 die in werking treden op de tiende dag na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad;

2 artikel II.16 en II.17 die uitwerking hebben op 23 september 2018.