Onderafdeling 5.3.14.
Voorwaarden voor het gebruik van stickers op groenten en fruit


Art. 5.3.14.1.

Het gebruik van stickers die rechtstreeks aangebracht worden op groenten en fruit is verboden, tenzij de informatie op de sticker functioneel of wettelijk verplicht is of tenzij de stickers gecertificeerd als thuiscomposteerbaar zijn.