Onderafdeling 5.3.12.
Voorwaarden voor het gebruik van cateringmateriaal


Art. 5.3.12.1.

Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiŽnten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige recipiŽnten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiŽnten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige recipiŽnten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.


Art. 5.3.12.2.

Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiŽnten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.


Art. 5.3.12.3.

De minister kan uitzonderingen voorzien op artikel 5.3.12.1 en 5.3.12.2 als het verbod in kwestie voor bepaalde types cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst.