Art. 4.1.8/4.
De netbeheerder en zijn werkmaatschappij kunnen de gegevens verkregen bij de uitoefening van zijn taken inzake databeheer, vermeld in artikel†4.1.8/2, niet gebruiken om commerciŽle diensten aan te bieden.