Art. 4.1.22/3.
De digitale meter:
1
kan energiestromen en de kwaliteit ervan meten en registreren;
2
kan op afstand communiceren met de distributienetbeheerder;
3
bezit de technische mogelijkheid tot communiceren met applicaties van andere marktpartijen;
4
kan op afstand het toegangsvermogen instellen en de toegang tot het distributienet verlenen en onderbreken.
De marktpartijen, vermeld in het eerste lid, 3, verwerken alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om hun diensten te verlenen en waarover een overeenkomst werd afgesloten met de betrokkene. Die gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet overmatig ten opzichte van de doeleinden waarvoor ze gebruikt zullen worden.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de digitale meters moeten voldoen.