Bijlage 2. Kaart van de afstroomzones, vermeld in artikel 3, 2, 1