Artikel 1.
Het technisch reglement distributie elektriciteit in het Vlaamse Gewest, gevoegd als bijlage bij deze beslissing, goed te keuren.