Art. 3.
Deze beslissing treedt de tiende dag na de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking.