Art. 1.1.1.

ž 1

Dit reglement bevat de voorschriften en de regels voor het beheer, de aansluiting op en de toegang tot het elektriciteitsdistributienet en de hieraan gekoppelde gesloten distributienetten voor elektriciteit, gelegen in het Vlaamse Gewest.

ž 2

Dit reglement bestaat naast de algemene bepalingen (TiteláI) uit een netcode (TiteláII), een meetcode (TiteláIII), een marktcode (TiteláIV), een datacode (TiteláV), een samenwerkingscode (TiteláVI), een code gesloten distributienetten (TiteláVII), slotbepalingen (TiteláVIII) en bijlagen.