Art. 1.2.3. Publieke informatie

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt de volgende informatie ter beschikking van het publiek:
de modelcontracten en reglementen voor aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsdistributienet, vermeld in dit reglement;
de voorschriften en procedures die van toepassing zijn en waarnaar in dit reglement wordt verwezen;
de formulieren die vereist zijn voor de gegevensuitwisseling overeenkomstig dit reglement;
de tariefperiodes.
Die informatie wordt minstens op eenvoudige aanvraag ter beschikking gesteld. Die documenten en formulieren moeten geraadpleegd kunnen worden op de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.