Art. 1.3.3. UMIG

1

De elektriciteitsdistributienetbeheerders en de toegangshouders communiceren met betrekking tot de status, de relationele gegevens waaronder de stamgegevens, en de meetgegevens van een allocatiepunt, de allocatie- en reconciliatiegegevens, de foutenafhandeling en de nettarieffacturatiegegevens volgens een protocol dat in overleg werd opgesteld en waarvan de vorm, inhoud en timing worden beschreven in de UMIG.

2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder is belast met het uitwerken van de UMIG, het versiebeheer van het protocol, vermeld in 1, en de certificatie voor het gebruik van de daarin beschreven berichten.

3

Het uitwerken van de UMIG gebeurt na overleg via een overlegplatform waar toegangshouders actief in het Vlaamse gewest kunnen deelnemen of zich kunnen laten vertegenwoordigen.

4

Betrokken toegangshouders die niet vertegenwoordigd zijn en beheerders van gesloten distributienetten, kunnen aanpassingen aan het protocol vermeld in 1 voorstellen en uitzonderlijk deelnemen aan het overlegplatform wanneer die vraag wordt behandeld om hun voorstel toe te lichten.

5

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt de UMIG en alle latere afspraken over de toepassing ervan na goedkeuring door de betrokken toegangshouders onverwijld ter beschikking op een publieke website. In afwijking van Art.1.2.4, 4 moet de UMIG niet voorafgaand ter kennis en commentaar worden overgemaakt aan de VREG.

6

De elektriciteitsdistributienetbeheerder monitort de gegevensuitwisseling zoals beschreven in de UMIG op een onafhankelijke en transparante manier in samenspraak met de betrokken partijen.

7

Er wordt tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerderen de toegangshouders een overeenkomst opgesteld die de kwaliteitseisen inzake de communicatie, vermeld in 1, bevat en de hiermee verbonden wederzijdse rechten en plichten.

8

Behalve indien wettelijk of reglementair anders bepaald, worden de gegevens die tussen de verschillende betrokken partijen worden uitgewisseld en die vermeld staan in de UMIG, geleverd via een beveiligd elektronisch systeem dat voldoende transparantie en traceerbaarheid biedt aan haar gebruikers, volgens het protocol vermeld in 1.