Hoofdstuk IV.
Behandeling van gegevens


Art. 1.4.1. Gebruik van gegevens door de elektriciteitsdistributienetbeheerder

§ 1

De limitatieve lijst van rubrieken van gegevens die de netbeheerder nodig heeft voor de uitvoering van de taken die hem in of krachtens het Energiedecreet worden opgelegd, is opgenomen in BIJLAGE I.

§ 2

De limitatieve lijst van persoonsgegevens, zoals meetgegevens en afgeleide gegevens, die de distributienetbeheerder nodig heeft voor de uitvoering van de taken die hem in of krachtens het Energiedecreet worden opgelegd, is opgenomen in BIJLAGE II.

§ 3

Voor de bestrijding van energiefraude kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder bijkomend gebruik maken van de gegevens vermeld in artikel 4.1.3 van het Energiebesluit.

Art. 1.4.2.
Toegangspunt en dienstverleningspunten vormen de sleutel om de beschikbare technische gegevens, relationele gegevens en meetgegevens per toegangspunt aan elkaar te relateren.

Art. 1.4.3. Koppeling van gegevens door de elektriciteitsdistributienetbeheerder

§ 1

De elektriciteitsdistributienetbeheerder koppelt aan de meetgegevens die gebruikt worden op het allocatiepunt, de nodige relationele en technische gegevens, waaronder:
de identificatie van het toegangspunt en allocatiepunt;
de locatie en het type van de meetinrichting;
de identificatie van de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijken;
de identificatie van de netgebruiker.

§ 2

De elektriciteitsdistributienetbeheerder koppelt aan de meetgegevens die gebruikt worden in het kader van datatoegang, de nodige relationele en technische gegevens, waaronder:
de identificatie van het toegangspunt en datadienstenpunt;
de identificatie van de derde partij die datatoegang heeft;
de identificatie van de netgebruiker.

Art. 1.4.4. Vertrouwelijke gegevens

Als vertrouwelijke gegevens worden minimaal volgende gegevens beschouwd:
de gegevens opgenomen in het toegangsregister;
de aanvragen tot aansluiting op het net;
de gegevens verkregen in het kader van de opzegging van een energiecontract door de leverancier bij huishoudelijke afnemers;
de meetgegevens;
de financiële situatie van de betrokken afnemer, toegangshouder of derde partij.
Wie andere informatie meedeelt, bepaalt wat commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie is.