Art. 1.4.1. Gebruik van gegevens door de elektriciteitsdistributienetbeheerder

§ 1

De limitatieve lijst van rubrieken van gegevens die de netbeheerder nodig heeft voor de uitvoering van de taken die hem in of krachtens het Energiedecreet worden opgelegd, is opgenomen in BIJLAGE I.

§ 2

De limitatieve lijst van persoonsgegevens, zoals meetgegevens en afgeleide gegevens, die de distributienetbeheerder nodig heeft voor de uitvoering van de taken die hem in of krachtens het Energiedecreet worden opgelegd, is opgenomen in BIJLAGE II.

§ 3

Voor de bestrijding van energiefraude kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder bijkomend gebruik maken van de gegevens vermeld in artikel 4.1.3 van het Energiebesluit.