Artikel
De Netcode bevat de voorschriften met betrekking tot:
het beheer en de uitbating van de elektriciteitsdistributienetten;
de aansluiting op het distributienet;
de toegang tot het distributienet;
de wederzijdse rechten en plichten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de elektriciteitsdistributienetgebruiker.