Art. 2.1.1.
Bij de aanvraag tot aansluiting kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder al dan niet conform het aansluitingscontract of -reglement bepaalde gegevens uit BIJLAGE I van de distributienetgebruiker opvragen door spontane melding, op schriftelijk verzoek of via de meetinrichting.
De distributienetbeheerder publiceert op zijn website een overzicht van de gegevens die hij conform het eerste lid kan opvragen, de frequentie waarmee, het tijdstip waarop ze kunnen worden opgevraagd en de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden.
De gegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor ze gebruikt zullen worden. De distributienetbeheerder legt dit overzicht voor ter goedkeuring aan de VREG, die daarbij nagaat of het overzicht voldoet aan deze voorwaarden