Art. 2.1.3.
Met behoud van de toepassing van Art.2.1.1 brengt de elektriciteitsdistributienetgebruiker op een aansluiting met een vermogen groter dan 1000kVA de elektriciteitsdistributienetbeheerder, op diens schriftelijke verzoek, elk jaar vr 1april van het lopende jaar, op de hoogte van de gegevens die betrekking hebben op de periode in het investeringsplan, vermeld in Art.2.1.11:
1
de vooruitzichten over het maximaal af te nemen vermogen (kW, kVAr) op jaarbasis, met aanduiding van de verwachte trendbreuken;
2
de beschrijving van het jaarlijkse gebruiksprofiel van het af te nemen actief vermogen.