Afdeling 4.
Uitbating van distributienetten


Art. 2.1.15. Spanningsnorm

De elektriciteitsdistributienetbeheerder verstrekt de gebruiker een spanning op het aansluitingspunt die minstens voldoet aan de norm NBN EN 50160 “Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten”.

Art. 2.1.16. Kwaliteitsrapport

De elektriciteitsdistributienetbeheerder zendt jaarlijks vóór 1 april een verslag aan de VREG, waarin hij de kwaliteit van zijn dienstverlening in het voorgaande kalenderjaar beschrijft.
Dat verslag wordt opgesteld volgens het rapporteringsmodel, gepubliceerd door de VREG.