Art. 2.1.16. Kwaliteitsrapport

De elektriciteitsdistributienetbeheerder zendt jaarlijks vóór 1 april een verslag aan de VREG, waarin hij de kwaliteit van zijn dienstverlening in het voorgaande kalenderjaar beschrijft.
Dat verslag wordt opgesteld volgens het rapporteringsmodel, gepubliceerd door de VREG.