Onderafdeling 2.
De verschillende soorten aansluitingen


Art. 2.2.4.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een eenvoudige aansluiting, een tijdelijke aansluiting en een aansluiting met voorafgaande studie.

Art. 2.2.5. Eenvoudige aansluiting

Er is sprake van een eenvoudige aansluiting als tegelijk aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de afname gebeurt op laagspanning;
het gevraagde aansluitingsvermogen is lager dan 25 kVA of de elektriciteitsdistributienetbeheerder oordeelt dat geen uitbreiding of versterking van het elektriciteitsdistributienet nodig is;
zonder of met injectie kleiner dan of gelijk aan 10 k0VA.

Art. 2.2.6. Tijdelijke aansluiting

Er is sprake van een tijdelijke aansluiting als tegelijk aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de aansluiting zal worden gebruikt voor het voeden van installaties op bouwterreinen of bij manifestaties;
het gebruik van de aansluiting is strikt beperkt in de tijd of de aansluiting wordt na een beperkte periode vervangen door een permanente aansluiting;
het gevraagde aansluitingsvermogen is lager dan 25 kVA.

Art. 2.2.7. Aansluiting met voorafgaande studie

Als een aansluiting geen eenvoudige of tijdelijke aansluiting is, is er sprake van een aansluiting met studie.