Art. 2.2.8.

1

Tenzij anders bepaald in Art.2.2.3 kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bij de bevoegde elektriciteitsdistributienetbeheerder, bepaald in Art.2.2.1 een aanvraag tot aansluiting indienen.

2

De aansluitingsaanvraag bevat minstens de volgende gegevens:
de identiteit en contactgegevens van de aanvrager (eventueel de juridische vorm en het ondernemingsnummer);
de rechten van de aanvrager ten aanzien van het gebouw of de installatie waarop de aansluiting betrekking heeft;
het grondplan van de plaats van afname of injectie;
het gewenste aansluitingsvermogen en spanningsniveau, dat bij laagspanning gebaseerd is op de tabel van de mogelijke waarden voor het aansluitingsvermogen gepubliceerd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder;
de technische karakteristieken van de installaties die op het elektriciteitsdistributienet moeten worden aangesloten;
de informatie die nodig is voor het toekennen van het gebruiksprofiel.

3

In de aansluitingsaanvraag kan de aanvrager ook aangeven welk toegangsvermogen voor afname en/of injectie hij wenst.