Art. 2.2.9.
De offerte, die wordt opgesteld naar aanleiding van een aanvraag tot aansluiting, moet in die mate van detail worden opgesteld dat de door de bevoegde regulator goedgekeurde of opgelegde tarieven zijn weergegeven. Deze offerte is geldig gedurende een periode van zes maanden. Nadien vervalt de aanvraag tot aansluiting.