Art. 2.2.24. doel

Het doel van een oriŽnterende studie is het opmaken van een voorontwerp van aansluiting op midden- of hoogspanning.
De gegevens in het voorontwerp van aansluiting binden noch de elektriciteitsdistributienetbeheerder, noch de aanvrager van de oriŽnterende studie op enige wijze.